COVID-19 eist zijn tol binnen de culturele organisaties. Net als steeds meer collega-podia in het land, past Neushoorn haar organisatie aan op de nieuwe omstandigheden. Het niet kunnen uitvoeren van een (commerciële) programmering zorgt voor drastisch minder eigen inkomsten. De inzet van met name de productie-medewerkers wordt behouden, hierdoor kan Neushoorn ook in COVID-19 tijd open blijven en haar ruimtes faciliteren voor makers. Met name in de bureau/managementtaken is afgeslankt.

Lees hier ons persbericht:


P E R S B E R I C H T

NEUSHOORN BLIJFT OPEN, JUIST NU!

De gemeenteraad heeft ingestemd met een aanvulling van twee ton voor 2021 voor Neushoorn. Dit maakt het voor het centrum voor Popcultuur in Leeuwarden mogelijk om in het komende kalenderjaar te kunnen blijven programmeren en haar bezoekers te ontvangen. “We zijn blij dat de gemeenteraad deze financiële aanvulling op de jaarlijkse subsidie los heeft kunnen zien van de impact van het COVID-19 virus. Tegelijkertijd dwingt datzelfde virus ons om tijdelijk de organisatie aan te passen aan de beperkingen die de 1,5 meter richtlijn met zich meebrengt”, zegt Neushoorn directeur Yvonne Bleize.

Incidentele exploitatiesubsidie geeft ruimte om op zoek te gaan naar een structurele oplossing
De uitkomsten van het KplusV rapport zijn het afgelopen jaar leidend geweest in de gesprekken met de Gemeente Leeuwarden over de knelpunten die met name veroorzaakt worden door het pand waar Neushoorn gevestigd is. Het rapport liet zien dat de bedrijfsvoering van Neushoorn op orde is, maar dat de exploitatie niet kan voorzien in de extra kosten die voortkomen uit het beheer van het gebouw. Daarnaast beschrijft het rapport dat uit benchmarks met vergelijkbare podia blijkt dat Neushoorn een te lage subsidie ontvangt om de culturele opdracht uit te kunnen voeren. De 200.000 euro draagt daarom bij aan een sluitende begroting voor 2021. “Dit geeft ons tijd om in samenwerking met de gemeente op zoek te gaan naar oplossingen die leiden tot een gezonde meerjarenbegroting ”, aldus Bleize.

Aanpassingen in de organisatie
Dat Neushoorn open blijft betekent ook dat de organisatie zich moet aanpassen aan de 1,5 meter samenleving. De organisatie wil haar medewerkers, het gebouw en de buitenruimte optimaal inzetten voor makers en bezoekers. De RIVM-richtlijnen zijn hiervoor het uitgangspunt en dit brengt – net zoals voor alle culturele instellingen in het land – een ander programma en minder inkomsten met zich mee.

Bleize wil de organisatie flexibel inrichten: “We behouden de inzet van onze productiemedewerkers, maar slanken daar waar kan en nodig af in de bureau/managementtaken. Hiermee verwachten wij de vermindering in opbrengsten op te kunnen vangen in het begrotingsjaar 2021. Met deze organisatie zijn we tegelijkertijd ook in staat tijdig mee te bewegen wanneer de RIVM-richtlijnen versoepelen en de reguliere concerten met volle zalen weer mogelijk zijn.” Het personeel van Neushoorn is vandaag over de op komst zijnde veranderingen geïnformeerd.