Met dit bericht willen we je op de hoogte brengen van het aanstaande vertrek van onze directeur Yvonne Bleize per 1 november 2020. Hieronder lichten wij de aanleiding en de gezamenlijke keuzes toe.

Veranderingen als gevolg van COVID
COVID-19 brengt grote veranderingen met zich mee voor alles en iedereen. Zo ook voor poppodia als Neushoorn, en naar verwachting voor een langere tijd. Begin juli meldde onze directeur Yvonne Bleize dat Neushoorn – mede door de financiële aanvulling van € 200.000 vanuit de gemeenteraad – 2021 gelukkig open kan blijven: de organisatie kan haar medewerkers, het gebouw en de buitenruimte optimaal blijven inzetten voor makers en bezoekers. Maar de beperkingen die de 1,5 meter richtlijn met zich meebrengt, betekenen – net zoals voor alle culturele instellingen in het land – een ander programma en minder inkomsten. De directeur heeft daarom stappen moeten zetten om de organisatie tijdelijk af te slanken en flexibel in te richten om zo de vermindering in opbrengsten op te kunnen vangen in het begrotingsjaar 2021. De inzet van onze vaste productiemedewerkers blijft onverminderd nodig, maar de omvang van bureau- en managementtaken neemt aanzienlijk af. Dit betreft in de analyse van de directie ook de omvang van de directietaken van 1,0 naar 0,5 fte.

Keuzes voor de toekomst
Neushoorn blijft tegelijkertijd natuurlijk vooruitkijken naar de toekomst. De analyse van de directeur en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke stappen, hebben het moment versneld waarop directie en bestuur keuzes hebben gemaakt voor “Neushoorn 2.0”. De afgelopen jaren heeft Bleize als directeur de nadruk gelegd op de organisatie en de bedrijfsvoering. Volgens het eind 2019 uitgekomen KplusV rapport van de gemeente realiseert Neushoorn “bovengemiddelde bedrijfseconomische prestaties”. Binnen wat Neushoorn zelf kan doen, zijn er “geen substantiële verbeteringen in de bedrijfsvoering te verwachten”, aldus het rapport. Dit is een goed uitgangspunt voor de toekomst van het poppodium, ook al blijf er vooralsnog onzekerheid over de meerjarensubsidie vanuit de gemeente Leeuwarden.

Nieuwe opdracht
De optelsom van deze factoren maken dat volgens directie en bestuur het moment, eerder dan gepland, aanbreekt voor een directeur met een andere opdracht. Een directeur met een inhoudelijk, artistiek profiel die samen met andere partijen in Leeuwarden een nieuwe invulling geeft aan het werkveld popcultuur. Bovenstaande heeft bestuur en directeur gezamenlijk doen besluiten dat de opdracht van Bleize eindigt en stopt per 1 november 2020. Het bestuur van stichting Popcultuur Neushoorn is Yvonne Bleize zeer erkentelijk voor haar inzet in de afgelopen jaren voor de organisatie Neushoorn, de medewerkers en de samenwerking met het bestuur. Neushoorn gaat op zoek naar een directeur, vooralsnog ad interim en voor 0,5 fte. De procedure voor werving start na de zomervakantie.

2020/2021
Het zijn ingewikkelde en onvoorspelbare tijden voor de cultuursector. Met deze ingrijpende stappen kan Neushoorn krachtig en vernieuwend, ruimte en invulling blijven geven aan (pop)cultuur en anticiperen we op de tijd wanneer de RIVM-richtlijnen versoepelen en de reguliere concerten met volle zalen weer mogelijk zijn. Nieuwe makers en partijen melden zich in deze tijd om gebruik te kunnen maken van het gebouw. Wij maken ons op voor een bijzonder seizoen 2020/2021 waarin Neushoorn open staat voor iedereen, juist nu!