Click here for English

Gehoorbescherming

Oordoppen zijn te verkrijgen bij de oordoppenautomaten bij de ingang en in de foyer. Hiervoor kun je bij de kassa/receptie een token kopen voor € 5,-. Luistertip: draag tijdens onze concerten oordoppen met muziekfilter, houd voldoende afstand tot de speakers en gun je oren tussendoor even rust.

Lockers en garderobes

Jassen

Bijna bij al onze evenementen, zowel van Neushoorn en NH Café, kun je de jassen gratis ophangen. Voor de zekerheid kun je nog op de evenementenpagina kijken of het ook voor jouw concert geldt.

De garderobe vind je aan je rechterhand gelijk naast de ingang.

Tassen

Kleine handtassen van maximaal A4 formaat en circa 10 cm dik zijn toegestaan en mogen mee naar binnen. Is je tas groter dan het A4’tje hebben wij kluisjes met formaat: L 42 cm x B 25 cm x H 34 cm waarvoor je een € 2,- munt nodig hebt. De € 2,- munten zijn bij onze receptie te pinnen of om te wisselen.

De lockers bevinden zich aan de linkerkant naast de ingang.

Betalingswijze

Tickets

Tickets kun je bij ons online bestellen of kopen aan de receptie. Online kun je betalen met iDEAL, creditcard, Giropay, Payconiq en Sofort. Aan de receptie kun je contact of met PIN betalen. Ook is het mogelijk om tickets aan de receptie te kopen met een Podium- of Neushoorn cadeaukaart.

PIN & Contant

Consumpties aan de bar kunnen alleen met PIN worden afgerekend. Wil je toch je drankjes betalen met contant geld? Dan kun je hiervoor bij onze receptie terecht. Hier kun je een pas aanschaffen, waarop je d.m.v. contant geld, of via PIN ieder gewenst bedrag kunt laten opwaarderen. Met deze pas kun je vervolgens aan iedere receptie betalen door de pas te gebruiken als PIN-pas (zonder pincode). Overgebleven tegoed wordt niet teruggestort, passen blijven geldig en kun je dus te bij een volgend bezoek weer gebruiken.

Lost & Found

Tijdens evenementen kun je gevonden voorwerpen opgeven of ophalen bij onze receptie. Mocht je er na afloop van een evenement erachter komen dat je iets kwijt bent geraakt, dan kun je ons bereiken via Info@neushoorn.nl.

English

Good to know

Hearing protection

Earplugs are available from the earplug dispensers at the entrance and in the foyer. You can buy a token for this at the cash register/reception for € 5.00. Listening tip: wear earplugs with a music filter during our concerts, keep a sufficient distance from the speakers and give your ears a rest in between.

Lockers and wardrobe

Jackets

You can hang your coats for free at almost all our events, both at Neushoorn and NH Café. To be on the safe side, you can check the event page on the website whether it also applies to your concert.

You will find the cloakroom on your right, next to the entrance.

Bags

Small handbags of maximum A4 size and approximately 10 cm thick are allowed to be taken inside the concert halls. If your bag is larger than an A4-paper, we have lockers: L 42 cm x W 25 cm x H 34 cm for which you need a € 2 coin. The € 2 coins can be withdrawn or exchanged at our reception.

The lockers are located on the left side next to the entrance.

Payment method

Tickets

You can order tickets online or buy them at the reception. You can pay online with iDEAL, credit card, Giropay, Payconiq and Sofort. You can pay in cash or with PIN at the reception. It is also possible to buy tickets at the reception with a Podium or Neushoorn gift card.

PIN & Cash

Consumptions at the bar can only be paid with PIN. Do you still want to pay for your drinks with cash? Then you could contact our reception. Here you can purchase a pass, on which you can top up any desired amount using cash or via PIN. With this card you can then pay at any reception by using the card as a PIN card (without a PIN code). Remaining credit will not be refunded, passes remain valid and can therefore be used again on a subsequent visit.

Lost & Found

During events you can hand in found items or pick them up at our reception. If you find out after an event that you have lost something, you can reach us via Info@neushoorn.nl.