ANBI GEGEVENS

Stichting Popcultuur Neushoorn is erkend als (culturele) ANBI. Hierbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

Officiële naam
Stichting Popcultuur Neushoorn

Fiscaal nummer
8543.94.540

Contactgegevens
Bezoek- & postadres
Ruiterskwartier 41
8911BP Leeuwarden
Tel. receptie: +31 (0)58-3030730
E-mail: info@neushoorn.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Tamara Bok
Voorzitter

Wieke Wiersma
Secretaris

Kor Bolhuis
Portefeuille financiën en penningmeester

Lieuwe Toren
Portefeuille educatie & onderwijs
(voorgedragen lid namens Friesland College)

Erica Tervelde
Algemeen bestuurslid

Beleidsplan
Vanuit haar missie voert Neushoorn de uitvoeringsovereenkomst, zoals contractueel vastgelegd met de gemeente Leeuwarden, uit.

Beloningsbeleid
Er wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers (bezoldigde medewerkers) en vrijwilligers (onbezoldigde medewerkers). Werknemers worden beloond conform de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals, of de CAO Nederlandse Podia. De bezoldiging van de directeur bestuurder voldoet aan de lokale WNT-norm zoals vastgesteld in de Leeuwarder Kaderverordening Subsidies. Raad van Toezicht-leden zijn vrijwilliger.

Neushoorn neemt deel aan het Convenant Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, dat door de Belastingdienst met de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals is overeengekomen. In dit convenant staan de afspraken en standpunten over onder andere:

  • de vrijwilligersvergoedingen alsmede verstrekkingen aan de vrijwilligers en de berekening daarvan
  • de verstrekkingen aan de werknemers en de berekening daarvan
  • gratis verstrekken van consumpties bij evaluatie van evenementen en concerten

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021