_onsale
donderdag 29 juni
Deur 19:30 - Aanvang 20:00

Verrassend, scherpzinnig en puur. Op donderdagavond 29 juni toveren we het café om tot Fries dichterspodium. Met Friestalige beat – en jonge dichters: Lubbert Jan de Vries, Christa Nicklewicz, Alwin van der Toorn, Marije de Lange, Joël Hut, Sigrid Kingma, Sipke de Schiffart, Hindirk Hannema, Paul van Dijk, en als presentator Arjan Hut. De beatdichters brengen teksten over dood, eenzaamheid en verlies terwijl de jonge dichters gedichten over liefde en verlangen voordragen. Kom langs en dompel je onder in Fryske gedichten!

Lubbert Jan de Vries
Lubbert Jan de Vries (Terra Frisia) 1963. Bloemenkind. 1.65 m / 64 kg. Punk op herhaling. Huilt naar ‘Dead Moon’. Fries schrijver langszij Milton’s “Dood”. Voordragend lid van “Pauper” poëzie collectief. Leeft taalpuur in geest & ziel. Woord is alpha woord is omega.

Christa Nicklewicz
Christa is body and soul: in haar teksten komt dát voorbij wat haar raakt. Vaak wat metaforisch, soms platgeslagen en eenvoudig en altijd geïnspireerd door de essentie: energie, levensloop en elementaire deeltjes. Voordrachten van Christa zijn verrassend. Zo kan ze gaan zingen of afhankelijk van de vibe van het moment een draai geven aan wat er is.

Alwin van der Toorn
Alwin woont nog maar 5 jaar in Friesland en schrijft sinds een jaar in de Friese taal. Zijn gedichten zijn kort, krachtig en eenvoudig: "Myn ferskes binne koart, mei in ‘pointe’. Dat wie al sa, moar yn it Frysk binne sy noch koarter en kealer wurden. Út needsaak fansels, ik behearskje it Frysk noch net sa goed. It hat ek wol wat, dy ienfâld. It bringt wer in nei elemint in myn ferskes."

Marije de Lange
Marije de Lange is trots op haar Maître de Sciences (MSc.) psychologie. Inmiddels heeft ze als de facto kunstknutselaar haar vacht van therapeut vervangen door exposities, literair leerwerk en poëtische pleidooien. Met scherpzinnigheid ontvlamt ze heilige huisjes en andere vignetten. Onder auspiciën van de zittende macht verbindt ze een verslavingsgevoelig prijskaartje aan haar poëzie. Bij acclamatie speelt Marije iedereen en haar Man naar de moeder.

Joël Hut
Joël Hut (schrijversnaam) is geboren in Sint Nicolaasga. Het Súdwesthoeksk Frysk, waarmee hij is opgegroeid en dat hij in het dagelijks leven spreekt, gebruikt hij als taal voor zijn poëzie. In deze taal kwamen zijn debuutbundel 'börtersgrut' en zijn meest recente bundel 'wurd för wurd för wurd' uit. In zijn gedichten speelt Joël veel met taal en vorm.

Sigrid Kingma
Sigrid staat bekend als podiumdichter en draagt vaak voor bij diverse gelegenheden binnen en buiten Friesland. In 2016 debuteerde ze met haar tweetalige dichtbunder 'Reade triedleas/Red wireless'. Over de jaren heen is ze als dichter betrokken geweest bij verschillende tijdschriften en bij educatieve projecten in het onderwijs. Of zoals Sigrid het zelf het beste zegt: "Ik wol my net talizze op ien soart publyk, ien soarte styl of sels ien keunstfoarm, mar mysels hieltyd op ’e nij útfine."

Sipke de Schiffart
Van boer naar dichter: in 2005 begon Sipke serieus met schrijven. Niet zonder succes, want al vijf keer won hij een Rely Jorritsmaprijs voor een verhaal. Tot nu toe publiceerde hij vijf boeken, twee gedichtenbundels ('Oan dy tinke' & 'In running gag om te gûlen'), twee verhalenbundels ('Wat it is om bang te wêzen' & 'Salang as it libben duorret') en de roman 'Sjappy'. Hij wisselt in zijn werk humor, cynisme, lompheid en overdrijving af met tederheid en weemoed.

Hindirk Hannema
‘Zijne Merendeels Meesterlijke Majesteit’ Hindirk Hannema (ZMMMHH), hierna te noemen Hindirk, heeft berekend dat je met humor, variabelen en legitieme redenen de hele wereld en alles niet van deze wereld kunt veroveren. Uit bescheidenheid zegt Hindirk nooit dat hij een Katholieke patriciër is. Hij is tenslotte geen paus, maar poëet. Zijn missie is het geluk wat hij ervaart met het creëren van poëzie, te delen met het volk. 

Paul van Dijk
Dichter en muzikant Paul van Dijk draagt voor op eigen composities. Poëzie en muziek smelten samen, versterken elkaar of spreken elkaar tegen. Samen met Thys Wadman (cello), Jan Hoekstra (elec. gitaar), Fokko Drent (bas) en Jurjen Faber (gitaar) zoekt Paul in stad en bos, in droom en taal, naar wat verloren is, om te overleven. Dit werpt zijn vruchten af, want voor zijn eerste dichtbundel 'Famke fan snie' kreeg hij de Douwe Tammingapriis.

Arjan Hut
Arjan Hut is ex-stadsdichter van Leeuwarden en ex-Wâlddichter van Achterkarspelen. Hij heeft geen telefoon, maar wél een rode Olivetti Valentino typmachine. Samen met Gabrielle Terpstra maakt hij de podcast 'Net Ferkeard' over boeken, films en muziek. Zijn nieuwste dichtbundel heet 'In tel de ierde stil'.

Zaal: NH Café

24341 ---- 1715280300 ----168628173324338 ---- 1708627500 ----168628173324335 ---- 1703789100 ----168628173324332 ---- 1698345900 ----168628173322417 ---- 1696962600 ----1686281733