_onsale
zaterdag 7 januari
Deur 23:30 - Aanvang 23:30

PitchedPeach brengt de pure extase terug van op de dansvloer staan op het hoogtepunt van de nacht. Wat deze crew zo speciaal maakt, is hun praktijk in het nastreven van stijlen en genres waar jij nou net naar op zoek bent. Ze opereren eerder als een harmonieus collectief dan als een verzameling individuen - een houding die het overwegen waard is.

Misschien het best door henzelf gezegd... het doel van PitchedPeach is niet om je Instagram-feed te veroveren. Er wordt niet naar statistieken gekeken of het aantal likes, maar het gaat om het pure gevoel op de dansvloer. Onze nachtviering en ontspanning gaan gepaard met vrienden, drankjes, muziek, dans en verhalen.

Het gevoel van de nacht is verweven in de nummers, in de luidsprekers, in half herinnerde gesprekken, liefdesaffaires, dronken gelach en slapeloze nachten. We hoeven alleen maar te onthouden hoe we ons voelen. Laten we de grenzen van het zichtbare verkennen en verschillende perceptuele mogelijkheden ontdekken terwijl PitchedPeach hun onderscheidende inzichten in de wereld van house en techno deelt. Het vieren van toegang tot de realiteit, tijd en materiaal. Wat zien we? Wat horen we? En wat willen we zien en horen?

LINE-UP:
23:30 - 01:00 Lennard b2b Rick (WORKINPROGRESS)
01:00 - 02:30 Radu b2b Semyon
02:30 - 04:00 Nyx b2b Mircea

ENGLISH:
PitchedPeach brings back the pure excitement of being on the dance floor at the night's peak. What makes this crew so special is their practice in pursuing styles and genres that you find yourself gravitating to. They operate as a harmonious collective rather than a collection of individuals - an attitude worth pondering.

Perhaps best stated by themselves... the purpose of PitchedPeach is not to conquer your Instagram feed. The measurement unit is not the chart or the number of likes, but the pure feeling on the dance floor. Our night celebration and unwinding are accompanied by friends, drinks, music, dance, and stories.

The timeline is inscribed in the tracks, in the speakers, over half-remembered conversations, love affairs, drunken laughter, and sleepless nights. We just have to remember how we feel. Let's explore the boundaries of the visible and uncover different perceptual possibilities as PitchedPeach share their distinctive insights into the world of house and techno. Celebrating access to reality, time, and material. What do we see? What do we hear? And what do we want to see and hear?

Zaal: NH Café | Leeftijd: 18+ (alleen toegang op vertoon van een geldig ID-bewijs) | Grote tassen zijn niet toegestaan: meer info

19260 ---- 1699120800 ----167567334218951 ---- 1680984000 ----167567334219984 ---- 1680296400 ----167567334220208 ---- 1679778000 ----167567334219867 ---- 1679691600 ----1675673342