Neushoorn opende in 2016 voor het eerst haar deuren. Sindsdien is er veel gebeurd, gezegd en geschreven. En heel hard gewerkt. Medewerkers, vrijwilligers, bestuur en natuurlijk het publiek, hebben samen gezorgd voor een gezonde en stabiele organisatie. Dat is terug te zien in onze programmering, het bezoekersaantal en in de jaarcijfers. We kijken samen met een open en positieve blik naar de toekomst en de volgende stap in het professionaliseren van Neushoorn, door van bestuursmodel over te gaan naar een raad-van-toezicht-model.

Meer ruimte en bevoegdheid
Voorzitter van bestuur Tamara Bok licht toe waarom deze stap genomen wordt: “Het is altijd de bedoeling geweest dat Neushoorn naar deze vorm zou toewerken. Inmiddels is de organisatie voldoende stabiel voor een toezichthoudende rol van het bestuur. Ik ben er trots op dat ons dat met inzet van velen gelukt is. Op deze manier krijgt de directie meer ruimte en bevoegdheid voor het maken van keuzes en kan Neushoorn zich nog beter focussen op de kerntaak: het verder verbeteren van Neushoorn als centrum voor popcultuur.”

Formaliteit
Voor ons publiek en de meeste stakeholders is deze transformatie ‘slechts’ een formaliteit. Interim-directeur Serge Hollander wordt als vaste directeur-bestuurder aangesteld. De Raad van Toezicht krijgt naast de werkgeversrol, de rol als klankbord voor de directie, ziet toe op het bestuur van de organisatie en levert een bijdrage aan het netwerk. Wieke Goudzwaard en Lieuwe Toren stoppen als bestuursleden. Voor de Raad van Toezicht worden een nieuwe voorzitter en een nieuw lid geworven, die het team van toezichthouders komen versterken. De vacature is te vinden op neushoorn.nl/werkenbij.

One small step…
Dat deze stap weinig directe gevolgen heeft, wil niet zeggen dat het een onbelangrijke stap is. Serge Hollander: “Neushoorn heeft zichzelf op een organische manier opnieuw uitgevonden. En het gaat goed. We bouwen dagelijks de beste Neushoorn die we kunnen bouwen. We kijken met vertrouwen vooruit en barsten van de ambitie. Er gebeurt meer dan ooit!

Interessant popcultuurprogramma maken we samen
We kennen daarnaast een groot sociaal programma waarmee we laten zien dat waar je wieg ook heeft gestaan, je bij Neushoorn een nieuw thuis kunt vinden. Ons poppodium kan niet los gezien worden van onze samenwerking met Firda. Dagelijks vullen studenten onze gangen en geven we volop de ruimte aan talent in onze bedrijfsvoering en op het podium. Sinds een aantal maanden denkt ook een jongerenraad, in de leeftijd 12 tot 18 jaar, met ons mee om een nog beter programma aan te bieden. Ons programma biedt lokale- en regionale makers volop de ruimte en kent sinds kort ook een uitgebreide indie- en hiphopprogrammering. We programmeren zelf actief, maar geven ook onze sleutels weg aan nieuwe en bestaande initiatieven. Want een interessant popcultuurprogramma maken we samen”.