Click here for English

Muziekles in Neushoorn

Padoempats! Muziekles in Neushoorn! Heb je altijd al drummer, gitarist of pianist willen worden van een band of wil je jouw talent (verder) ontwikkelen? Meld je dan nu aan voor een gratis proefles.

Muziekles Neushoorn biedt verschillende lessen aan voor alle leeftijden en niveaus, muziek is namelijk voor iedereen! De lessen zijn helemaal op maat: de leerling staat centraal en onze docenten maken samen met jou een lesplan op basis van interesse, talent en niveau.

Lesaanbod: gitaarles, pianoles, basles, koorles, zangles, trompetles, drumles.

Lesvormen: privéles en duoles
Lesduur: 30 minuten
Docent: afhankelijk van het gekozen instrument
Frequentie: wekelijks
Lesdagen: afhankelijk van het gekozen instrument
Locatie: Neushoorn

Gratis proefles?
Wil jij op muziekles op een bijzondere locatie in Leeuwarden? Plan een vrijblijvende en gratis proefles! Tijdens deze introductieles van 30 minuten maak je kennis met de docent en het instrument. Na de les kun je een goede inschatting maken of het wat voor je is. Dus stuur een mail naar info@muzieklesneushoorn.nl om een proefles aan te vragen en je muzikale loopbaan de kickstart te geven!

Check voor meer info over tarieven en tijden: www.muzieklesneushoorn.nl.


English


English

Music lessons

Badum tsss! Music lessons in Neushoorn! Have you always wanted to become a drummer, guitarist or pianist in a band or do you want to develop your talent (further)? Sign up now for a trial lesson.

Muziekles Neushoorn offers different lessons for all ages and levels, because music is for everyone! The lessons are tailored; the student is central and our teachers make a lesson plan together with you based on interesses, talent and level.

Lessons offered: guitar lessons, piano lessons, bass lessons, choir lessons, singing lessons, trumpet lessons and drumming lessons.

Lesson formats: private lessons and duo lessons
Lesson duration: 30 minutes
Teacher: depending on the chosen instrument
Frequency: weekly
Lesson days: depending on the chosen instrument
Location: Neushoorn

Free trial lesson?
Do you want to take music lessons at a special location in Leeuwarden? Schedule a free trial lesson without obligation! During this 30 minute introduction lesson you will get to know the teacher and the instrument. After the lesson you can make a good assessment of whether this music lesson is something for you. So send an email to info@muzieklesneushoorn.nl to request a trial lesson and to give your musical career a kickstart!

Check for more information about rates and times: www.muzieklesneushoorn.nl.