Neushoorn

Click here for English

Sinds onze geboorte in 2016 zijn we het grootste poppodium van Friesland. (Weetje: onze naam is gekozen omdat het pand van bovenaf op de kop van een Neushoorn lijkt. Klik hier om dat te bekijken (en nee, we gaan niet uitleggen wat er nog meer te zien is…). Met honderden concerten per jaar is Neushoorn hofleverancier van livemuziek voor de inwoners van Leeuwarden en omstreken.

Ons programma heeft voor ieder wat wils, van grote namen, tot techno-avonden die doorgaan in het holst van de nacht tot de niet te vergeten metalfestivals. Wij zijn een cultureel epicentrum voor stad en regio. Met drie concertzalen, vijf oefenruimtes, muzieklessen voor o.a. drums, piano, gitaar, talentontwikkeling en talloze optredens van bekende artiesten is Neushoorn de plek voor alle muzikale uitstapjes en ideeën.

In het pand worden danslessen aangeboden door Jeugd Dans Opleiding Fryslân (JDOF) en kun je muzieklessen volgen bij Muziekles Neushoorn. Daarnaast zit Neushoorn samen met D’Drive van Firda/Friesland College in hetzelfde gebouw, waar de creatieve opleidingen Podiumberoepen en evenementen worden gegeven.

Mede dankzij de centrale rol die Neushoorn heeft in de stad, vloeien  de mooiste samenwerkingen van nature voort en worden festivals als: Fenix Festival, Bierfestival i.s.m. Speciaalbiercafé De Markies en Into The Grave afterparty’s binnen de muren van Neushoorn gehouden.

Geschiedenis

Het pand op het Ruiterskwartier 41, waar Neushoorn nu in zit, bestaat sinds 1924 en heeft verschillende bedrijven binnen haar deuren gehad, van autogarage tot legendarische uitgaansgelegenheid Rockit (geëerd in de sluis van de Grote Zaal met een tentoonstelling). Na het sluiten van Rockit in 2006 heeft Gemeente Leeuwarden het pand opgekocht om een nieuw bestemmingsplan te zoeken voor het in het slop geraakte hoekje van de stad.

Vervolg: nadat Poppodium Romein uit de Westerkerk vertrok zocht Leeuwarden een nieuwe plek om van live muziek te genieten. Ook was de stad opzoek naar een opleiding om jong talent een kans te bieden. Samen met het Friesland College: D’Drive kwam Neushoorn tot leven. Na een (verbouw)bouwperiode van twee jaar opende Neushoorn voor het eerst haar deuren in 2015 met een optreden van de Britse zanger Fink. Een halfjaar later werd het gebouw in volledige staat afgeleverd.

Op 8 februari 2016 hield Neushoorn haar officiële opening met een bezoek van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker en optredens van o.a. Jett Rebel. Jet en Jett.


English

About Neushoorn

Since the founding of Neushoorn in 2016, we’ve been the largest pop venue in Friesland. (Trivia: our name was chosen because the building looks like the head of a Rhinoceros from above. (and no, we’re not going to explain what else there is to see…). With hundreds of concerts a year, Neushoorn is the main venue for live music for the inhabitants of Leeuwarden and the surrounding area.

We provide something for everyone, from Waylon, to techno nights that go on till early in the morning to the not-to-be-forgotten metal festivals. We are a cultural epicenter for city and region. With three concert halls, five rehearsal rooms, music lessons for drums, piano, guitar, talent development and countless performances by well-known artists, Neushoorn is the place for all musical excursions and ideas.

Dance lessons are offered in the building by Jeugd Dans Opleiding Fryslân (JDOF) and you can take music lessons at Muziekles Neushoorn. In addition, Neushoorn is located in the same building with D’Drive of Firda/Friesland College, where the creatives courses in Performing Arts, Production & Events are given.

Partly thanks to the central role that Neushoorn has in Leeuwarden, the best collaborations come naturally and festivals such as: Fenix ​​Festival, Bierfestival and Into The Grave after parties are held within the walls of Neushoorn.

History

The building at Ruiterskwartier 41, where Neushoorn is now located, has existed since 1924 and has housed various companies, from a car garage to the legendary nightlife venue Rockit (honored at the entrance of the Grote Zaal with an exhibition). After the closure of Rockit in 2006, the Municipality of Leeuwarden bought the building to look for a new zoning plan for this run-down corner of the city.

Origin story: After Poppodium Romein left the Westerkerk, Leeuwarden was looking for a new place to enjoy live music. The city was also looking for an education program to offer young talent a chance to develop their skills. Together with Firda/Friesland College: D’Drive, Neushoorn came to life. After a two-year (renovation) construction period, Neushoorn opened its doors for the first time in 2015 with a performance by British singer Fink. Six months later, the building was delivered in its entirety.

Neushoorn held its official opening on February 8, 2016 with a visit from Minister of Education, Culture and Science, Jet Bussemaker and performances by Jett Rebel, among others. Jet and Jett.