Click here for English

Vacatures

Per september zijn we op zoek naar een stagiair die 32 tot 38 uur per week ons marketingteam gaat ondersteunen.

Stage Marketing & Communicatie (HBO)

Maatschappelijke Diensttijd

Doe je Maatschappelijke DienstTijd bij ons! Samen met JOF (Stichting Jong & Ondernemend Fryslân) bieden we leerzame en interessante stageplaatsen voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. 

Lees meer over Maatschappelijke Diensttijd

Vrijwilligers

Altijd al eens achter óf voor de schermen willen werken bij een evenement? Neushoorn is op zoek naar uitbreiding van haar enthousiaste vrijwilligersteam! Neushoorn gaat over meedoen, daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers voor bar, kassa, kaartcontrole, garderobe en artist-hosting.

Als vrijwilliger ben je onderdeel van een hecht, gezellig team. Je beleeft de evenementen van de andere kant en maakt ontzettend veel mee. Je bouwt een groot netwerk op en je geniet uiteraard van veel voordelen, zoals: concerttegoed, consumptietegoed en het huren van oefenbunkers. Ook zijn er super gezellige vrijwilligersbijeenkomsten (zoals samen BBQ’en en meedoen aan sportevenementen) en kun je cursussen volgen (BHV, horeca-trainingen etc.).

Ervaring is niet vereist, alles valt te leren en daar is bij ons voldoende ruimte voor. Wij zorgen voor een veilige, prettige plek met voldoende ondersteuning. Vrijwilligers kunnen vanuit bovenstaande functies doorgroeien naar betaalde functies binnen Neushoorn.

Geïnteresseerd of wil je meer informatie? Mail ons op info@neushoorn.nl en we nemen contact met je op!

English

Vacancies

Internship Marketing & Communciations (HBO)

Social Stage

Come do your Social Service Time with us! Together with JOF (Stichting Jong & Ondernemend Fryslân), we offer educational and interesting internships for young people between the ages of 12 and 30.

Read more about Social Stage (NL)

Volunteers

Neushoorn is looking to expand its enthusiastic volunteer team! Neushoorn is about participating, that’s why we’re looking for volunteers for barshifts, cash register, ticket control, cloakroom and artist hosting.

As a volunteer you are part of a close-knit, fun team. You experience the events from the other side. You build up a large network and of course you enjoy many benefits, such as: concert credit, consumption credit and renting practice bunkers. There are also super fun volunteer meetings (such as an annual BBQ together and participating in sporting events) and you can follow courses (BHV, catering training, etc.).

Experience is not required, everything can be learned and we have plenty of room for that. We provide a safe, pleasant place with sufficient support. Volunteers can progress from the above positions to paid positions within Neushoorn.

Interested? Or do you want more information? Send an email to info@neushoorn.nl and we will reply as soon as possible!