Click here for English

Vacatures

Hoofd Bedrijfsvoering

We zijn op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering die onze dynamische organisatie gaat helpen onze artistieke en zakelijke doelen te realiseren.


Leden Jongerenraad
Voor Neushoorn Young zijn we op zoek naar nieuwe leden voor onze jongerenraad. Jongeren tussen de 12 en 18 helpen ons achter en voor de schermen met het samenstellen van een programma voor leeftijdsgenoten.

Vrijwilligers

Altijd al eens achter óf voor de schermen willen werken bij een evenement? Neushoorn is op zoek naar uitbreiding van haar enthousiaste vrijwilligersteam! Neushoorn gaat over meedoen, daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers voor bar, kaartcontrole, garderobe en artist-hosting.

Maatschappelijke Diensttijd

Doe je Maatschappelijke DienstTijd bij ons! Samen met JOF (Stichting Jong & Ondernemend Fryslân) bieden we leerzame en interessante stageplaatsen voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. 

English

Vacancies

Members Youth Council
For Neushoorn Young we are looking for new members for our youth council. Young people between the ages of 12 and 18 help us behind and in front of the scenes to put together a program for their peers.

Volunteers

Neushoorn is looking to expand its enthusiastic volunteer team! Neushoorn is about participating, that’s why we’re looking for volunteers for barshifts, ticket control, wardrobe and artist hosting.

Social Stage

Come do your Social Service Time with us! Together with JOF (Stichting Jong & Ondernemend Fryslân), we offer educational and interesting internships for young people between the ages of 12 and 30.