De Zalen

Click here for English

Grote zaal
Zo groot, maar toch zo knus: de Grote Zaal heeft met drie bars en een capaciteit van 700 personen de allure van een volwaardige concertzaal, maar beschikt ook over de gezelligheid van een huiskamer. Of je nu op het ruime balkon staat of vooraan bij het podium, je ervaart ieder concert alsof je bij de artiest op schoot zit. Als aan de buis gekluisterd zijn geluid en visuals een beleving op zich, want de Grote zaal is uitgerust met state-of-the-art-geluidsapparatuur en een indrukwekkende, professionele lichtshow.

Arena
Met deze frisse, multifunctionele zaal kan werkelijk van alles. Het podium valt overal te plaatsen, evenals het publiek. We kunnen de hele zaal gebruiken als dansvloer of juist als podium, en door het rondomlopende balkon is de Arena bovendien vanuit alle hoeken en gaten te bekijken. Alle faciliteiten op het gebied van licht en geluid zijn aanwezig en afhankelijk van de opstelling heeft de Arena een capaciteit van ca. 250 personen.

 

NH Café

Overige Ruimtes

Bunker Bar

Recht tegenover de Grote Zaal is de BB-Foyer, waar ruimte is om een drankje te doen, merch te kopen van het bezochte concert of om een dansje te wagen.

Oefenbunkers

Aan de achterkant van het pand (naast de Grote zaal) zijn in totaal vijf oefenruimtes die worden gebruikt door beginnende bands, muziekleraren van Muziekles Neushoorn en vrije tijd jammers. Wil je een oefenruimte huren dan kan dat via de onderstaande knop!


De Centrale Hal

Tijdens grote evenementen/festivals is de grote hal, die alle zalen en ruimtes verbind, een plek waarbij je even kunt uitrusten aan een tafeltje, een praatje kunt maken op de bank of een plan de campagne kunt opmaken met het blokkenschema. Er is ook een DJ-booth die daarbij de achtergondmuziek verzorgt.English

The Halls

De Grote Zaal

So large, yet so cosy: with three bars and a capacity of 700 people, the Grote Zaal has the allure of a fully-fledged concert hall, but also has the coziness of a living room. Whether you are standing on the spacious balcony or at the front of the stage, you will experience every concert as if you were sitting on the artist’s lap. Sound and visuals are an experience in themselves, because the Grote Zaal is equipped with state-of-the-art sound equipment and an impressive, professional light show.

AA-Security Arena

There are endless possibilities with this multifunctional and flexible room. The stage can be placed anywhere, and so can the audience. We can use the entire hall as a dance floor or as a stage, and the Arena can be viewed from every nook and cranny thanks to the wrap-around balcony. All facilities in the field of light and sound are available and, depending on the set-up, the Arena has a capacity of approximately 250 people.

Neushoorn Cafe

The Neushoorn Café is a place where you can go from Thursday to Saturday evening for fun activities, fun concerts and parties where you can go wild. Something for everyone! With a large bar with catering staff, it is possible to hang out a bit in the back and catch up. But there is a disco ball above the dance floor for a reason, because a beautifully checkered dance floor has been placed in front of the stage to shake your body to the rythm of the beat. In total, about 150 people fit in the Café.

Other Spaces

BB Foyer

Directly opposite the Grote Zaal is the BB-Foyer, where there is room to have a drink, buy merch from the concert you attended or the needed space to dance.

Practice rooms

At the back of the building (next to the Grote Zaal) there are a total of five rehearsal rooms that are used by budding bands, music teachers from Muziekles Neushoorn and leisure jammers. If you want to rent a practice room, you can do so via the button below!

The Central Hall

During major events/festivals, the large hall, which connects all halls and spaces, is a place where you can relax at a table, have a chat on the couch or draw up a battleplan with your block schedule. There is also a DJ booth that provides background music.