In Neushoorn zien we allerlei verschillende inwoners uit Leeuwarden en omstreken elkaar ontmoeten. Dat geldt voor zowel onze bezoekers als voor onze medewerkers en vrijwilligers. Ook nieuwe Nederlanders horen daarbij. We werken dan ook met veel plezier mee aan uiteenlopende projecten en initiatieven die deze groep verwelkomen en op weg helpen in hun nieuwe omgeving. 

Een warm welkom met Onze Familie in Leeuwarden

Vanaf mei 2023 verwelkomen we samen met Onze Familie in Leeuwarden elke maand zo’n twintig nieuwkomers die een nieuwe fase van hun inburgering ingaan. Deze groepen hebben een woning toegewezen gekregen in Gemeente Leeuwarden en zullen daar binnen enkele maanden naar toe verhuizen. Wanneer ze nog een AZC in Nederland wonen (bijvoorbeeld AZC Sint-Annaparochie), kunnen ze op zo’n maandelijkse inburgeringsdag hun nieuwe woonomgeving alvast verkennen. Onder de vleugels van Onze Familie in Leeuwarden wordt de groep rondgeleid bij organisaties en instellingen die voor de doelgroep klaarstaan. Denk aan Gemeente Leeuwarden, dbieb en Amaryllis. Met elkaar laten we zien dat het oké is om de volgende stap te maken en mogelijk drempels laten verdwijnen. We vertellen deze nieuwe bewoners wat ze bij ons kunnen doen, zowel op het gebied van evenementen en activiteiten als vrijwilligerswerk. Daarmee laten we ze weten hoe welkom ze zijn en geven we ze een ingang naar een sociaal netwerk. Deze inburgeringsdagen zijn gericht op de voorinburgering van nieuwkomers en eerste stap tot participatie.

Een thuis voor bewoners van opvanglocaties via Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Sinds dit jaar is het aantal personen in opvanglocaties voor asielzoekers drastisch vermeerderd. In de opvanglocaties zitten veel kansrijke nieuwe Nederlands die een helpende hand en een fijne plek kunnen gebruiken. Bij Neushoorn bieden we ze graag een plek om mee te doen in onze maatschappij, ergens bij te horen en uit hun schulp te kruipen. Door vrijwilligerswerk bij ons te doen, komen ze in contact met ander vrijwilligers, stagiairs en medewerkers van Neushoorn waarmee een sociaal netwerk en vriendschappen worden opgebouwd en ze bij ons een nieuw thuis vinden. 

Vrijwilligers uit inburgeringsklassen via New Faces

Bij het werven van vrijwilligers vinden we ook aansluiting bij het project “New Faces” van Hooman Nassimi, dat nieuwe Nederlanders vanuit inburgeringsklassen koppelt aan culturele organisaties. Er worden presentaties gegeven in de klassen om zo vrijwilligers te werven voor Neushoorn. Dit sluit goed aan bij de lessen Nederlands die ze krijgen. Nieuwe Nederlanders worden altijd ingeroosterd met minimaal 1 vrijwilliger die Nederlands spreekt, zodat onze medewerkers van elkaar kunnen leren.

Verbinding in muziek met Grenzeloze muziek van Embrace

“Dankzij Grenzeloze Muziek heb ik weer een familie.” Een veelzeggende reactie van één van de muzikanten die deelnemen aan het programma Grenzeloze Muziek van Embrace Nederland. Iedere week komt het gezelschap – met leden afkomstig van over de hele wereld – naar ons café om samen muziek te maken. De formatie bestaat uit nieuwe en ‘oude’ Nederlanders. Deze muzikanten delen en geven uitdrukking aan hun verschillende culturele achtergronden door hun traditionele muziek op een creatieve manier met elkaar te combineren. Improviseren, ontmoeten, leren en vooral plezier maken: dat zijn de belangrijkste ingrediënten van de wekelijkse repetities. 

Workshops voor jongeren met Solidair Friesland

Samen met Solidair Friesland bieden we workshops aan voor jongeren uit de verschillende noodopvangen binnen de gemeente Leeuwarden. Elke donderdagmiddag en -avond is er voor de leeftijdsgroepen 12 t/m 18 jaar en 18 t/m 25 jaar een workshop in ons gebouw. De workshops variëren van bootcamps tot aan kunst, gamen en muziek. Hier ontmoeten jongeren die zijn gevlucht uit diverse landen, waaronder Oekraïne, Afghanistan en Irak, elkaar en ontstaat een ontmoeting tussen vele nationaliteiten. Er heerst een veilige sfeer, de jongeren kunnen zichzelf zijn en er ontstaan nieuwe vriendschappen. Het is een doelgroep die dit hard nodig heeft. Jongeren uit het WTC boven de 18 mogen niet werken of school gaan. Een jongere van 20 vertelde dat ze uitkijkt naar dit moment in de week, zodat ze haar zorgen even kan vergeten en een gezellige avond heeft. De workshops zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding en helpen de jongeren ontdekken waar hun talenten liggen zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen.