Click here for English

Ticketinformatie


Verkooppunten

Per 05-02-2024 verkopen we geen tickets meer aan de kassa bij producties met het oog op duurzaamheid. Op zaterdag is onze receptie open van 8:30 tot 15:00 uur voor kassaverkoop.

Tickets koop je gemakkelijk online of op zaterdagen bij onze receptie. De openingstijden van de receptie vind je hier. Online tickets verkopen we op onze website via het platform Stager. Zolang een evenement of concert niet uitverkocht is kun je deze hier altijd kopen. Alle tickets vind je hier:


Retourneren

Het is niet mogelijk om tickets te retourneren. Alle verkopen zijn definitief en we kunnen geen tickets terugnemen. Mocht het gaan om een verplaatst of geannuleerd evenement, dan is het mogelijk verzoek tot restitutie in te dienen via service@neushoorn.nl.

Ticket kwijt

Als je je ticket kwijt bent, kun je deze via vanuit je ticketmail opnieuw downloaden. Heb je de ticket via Stager gekocht, kun je simpelweg je email hier opnieuw invoeren om je tickets opnieuw te ontvangen: https://stager.co/nl/tickets-kwijt. Mocht dit allemaal niet lukken, dan helpen we je graag verder via service@neushoorn.nl.

Ticketswap

Uitverkocht = uitverkocht. Dit houdt in dat er aan de deur ook geen tickets meer te verkrijgen zijn. Wil je toch bij het evenement aanwezig zijn? Koop dan, indien beschikbaar, je ticket via TicketSwap. Dankzij onze samenwerking met TicketSwap elimineren we ticketfraude en met Secure Swap wordt ervoor gezorgd dat jij als koper een geheel nieuw en geldig ticket krijgt.

Cadeaukaarten

Neushoorn cadeaukaart

Bij de receptie is het mogelijk om een Neushoorn cadeaukaart aan te schaffen. Op deze kaart kan ieder gewenst bedrag worden bijgeschreven, het tegoed is inwisselbaar bij receptie om bijvoorbeeld je ticket te betalen of juist om iets aan de bar te bestellen. De passen blijven geldig, je kunt het tegoed in delen besteden en daarmee zijn de passen dus te gebruiken bij verschillende bezoeken.

Podium cadeaukaart

Een Podium Cadeaukaart kan bij ons aan de receptie worden ingewisseld. Online is dit niet mogelijk, dit heeft te maken met het feit dat we de cadeaukaarten fysiek moeten afboeken.

CJP kaart

We accepteren CJP kaarten. Voor evenementen waarbij korting via CJP geldt, kunnen kaarten met CJP korting ook online worden aangeschaft. Let op: bij de kaartcontrole zal je gevraagd worden je CJP kaart, welke enkel persoonlijk én voor 1 persoon geldig is, te tonen.


English

Ticket Information

Outlets

You can easily buy tickets online or on Saturday at our register. You can find the opening hours of the reception here. We sell online tickets on our website via the Stager platform. As long as an event or concert is not sold out, you can always buy it here. All tickets can be found here:

Return policy

It is not possible to return tickets. All sales are final and we cannot take back tickets. If it concerns a rescheduled or canceled event, it is possible to submit a request for a refund via service@neushoorn.nl.

Lost ticket

Have you lost your ticket? You can download it again from your ticket email. If you have lost this email, we are happy to help you via service@neushoorn.nl.

Tickets swap

Sold out = sold out. This means that tickets are no longer available at the door. Do you still want to attend the event? If available, buy your ticket via TicketSwap. Thanks to our partnership with TicketSwap, we eliminate ticket fraud and Secure Swap ensures that you, the buyer, receive a completely new and valid ticket.

Gift cards

Neushoorn gift card

It is possible to purchase a Neushoorn gift card at the reception. Any desired amount can be credited to this card, the credit can be exchanged at reception, for example to pay for your ticket or to order something at the bar. The passes remain valid, you can spend the credit in parts, so the passes can be used for several visits.

Podium gift card

A Podium Gift Card can be exchanged at our reception. This is not possible to do online.

CJP card

We accept CJP cards. For events with a discount via CJP, tickets with a CJP discount can also be purchased online. Please note: at the ticket check you will be asked to show your CJP card, which is only valid for one person.